Scanning, tolkning och attestsystem för dig som jobbar på redovisning- eller revisionsbyrå.

Förenkla det löpande arbetet både för dig och dina kunder.

Exempel 1
Du scannar in kundens leverantörsfakturor och med tolkning som tillval reduceras arbetet med manuell registrering och kontering drastiskt. I fall där leverantörsfakturan skall attesteras skickas ett meddelande till kunden och attesten kan göras via mail, mobila enheter eller webbklient och när arbetet är utfört förs informationen enkelt över till affärssystemet där det är sökbart för både dig och kunden. 

Exempel 2
Kunden scannar in sina leverantörsfakturor till en plattform där du hämtar upp dem och med tolkning som tillval reduceras ditt arbete med manuell registrering och kontering drastiskt. I fall där leverantörsfakturan skall attesteras skickas ett meddelande till kunden och attesten kan göras via mail, mobila enheter eller webbklient och när arbetet är utfört förs informationen enkelt över till affärssystemet där det är sökbart för både dig och kunden. 

Fördelarna är många:
-Se fakturabilden direkt i affärssystemet.
-Du och kunden har möjlighet att titta i samma reskontra.
-Digitalt fakturaarkiv.
-Effektivt och säkert attestsystem.
-Få full kontroll på vem som har fakturan.
-Gör enkelt sökbara PDF sammanställningar av fakturorna. 
-Ingen manuell kontering eller attestering på dokumenten.
-Förkorta administrationstiden kring leverantörsfakturor
-Minska risken för borttappade leverantörsfakturor
-Slipp ta extra kopior.
-Mindre jobb med sortering i pärmar.
-Snabb återsökning av dokument.
-Åtkomst till fakturaarkivet även utanför kontoret.

 Enkel återsökning/sortering av leverantörsfakturor per:
-Leverantör
-Projekt
-Resultatenhet
-Etc.

Med tolkning som tillval:
-Med tolkning som tillval slipper ni manuell kontering och registrering av leverantörsfakturor.
-Nödvändig data fångas in från de scannade dokumenten.
-Information kan även fångas in från andra filformat exempelvis PDF, XML, EDI och e-faktura etc. utan extra moduler i kundens affärssystem.
-Automatisk validering och verifiering.
-Ankomstregistreras med en preliminärkontering.